Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Dünyada yaşayan milyonlarca insanı düşünün. Her bir bireyin konuşma tarzı , giyinişi, yaşayış biçimi,karakteri, ilgi alanları,fiziki  özellikleri gibi birbirinden farklı birçok özellikleri bulunmaktadır. Kişilerin tarzı ne kadar değişik ve dikkat çekiciyse, o denli karşıdakinin ilgisini üzerinde toplamayı başarır. Böylece kişinin çevresindekilerde, kişi ile tanışma isteği uyanır.

Aslında kurumsal kimlik kavramı da yukarıda anlattığımız durumdan pek farklı değildir. Kurumsal kimlik, adından da anlaşılacağı üzere pazarlamada bir kurumun,firmanın, vakfın ve de bunun gibi başka oluşumların firma içinde ve dışında firmanın duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.Kurumun, iç ve dış dünyaya görünen yüzü kurumsal kimliği olmaktadır. Kurumsal kimlik sayesinde firmalarda ortaya çıkabilecek kargaşalar önlenmiş olur.

HD Bilişim olarak,  kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımı üzerinde özenle çalışmaktayız.Genel olarak kurumsal kimlik çalışması aşamalarımız aşağıdaki gibidir;

1-) Tasarım Aşaması

Tasarım aşamasında yapacağımız tüm işlerin belirlenmesi aşamasıdır. Öncelikli olarak firmaların ne istediğini açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Sonrasında ise tahmini çalışma zamanlaması planı yapmaktayız.

2-)Sunum Aşaması

Firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamlanan kurumsal kimlik, yetkilere sunuyoruz. Eğer değiştirilmesi uygun görülen herhangi bir kısım varsa düzeltme aşamasına geçmekteyiz.

3-)Düzeltme Aşaması

Hazırlanmış olan tasarım üzerinde,gerekli görüldüğü taktirde değişiklikler yapıp ve tasarımın son hali firmanın istediği hale getiriyoruz. Son kez sunum yapılıp onaylandıktan sonra geriye kalan kısım tasarımın basılması ve dağıtılması olmaktadır…

Kurumsal Kimlik Tasarımı Sürecinde Dikkat Ettiğimiz Hususlar

  • Logo & Slogan : Dikkat çekici, kuruma özel bir logo ve kurumun yaptığı işi özetleyecek şekilde birkaç kelimeden oluşan bir slogan en önemli iki öğedir.
  • Kurumsal Renk ve Font : Kurumsal renkler ve fontlar bir markanın gölgesi gibidir ve bu yüzden seçimi hususunda dikkat ediyoruz. Seçilen kurumsal renkler müşteride pozitif duygular uyandırmalı, firmanın ürünlerini  satın almaya yönlendirmekteyiz.
  • Kurumsal Kimlik Kitabı : Yabancı birine ilgili firmayı tanıtırken, direk olarak kurumsal kimlik kitabını gösterdiğinizde  markanızın kurumsal kimliğinin nasıl kullanılması gerektiğini kolayca anlamalıdır.
  • Kartvizit : Kurumun mini bir sunumu niteliğinde kullanılan kartvizitler, bir kişi veya firmayla ilgili karşı tarafın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri taşımasına özen gösteriyoruz…
  • Zarflar, Dosyalar, CD’ler vb. : Mevcut ve potansiyel müşterilerinizle paylaştığınız her türlü yazılı belgede antetli kağıt, antetli zarflar, dosyalar kullanılması; kurumsal kimliğinizin, tarzınızın karşı tarafa yansımasında önemli rol oynar.

Firmanızın dikkat çekici bir kurumsal kimliği olsun istiyorsanız hemen kurumsal kimlik tasarımı projenizi başlatın.